Loading... Please wait...

Hotline (24/7): 0912358787

Nhận thông tin từ chúng tôi


Dịch vụ

services.png

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng tới khách hàng, điển hình bao gồm các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ: Sửa lỗi và thay thế thiết bị, sữa chữa, rà soát, đánh giá mức độ an toàn và ổn định của hệ thống, hỗ trợ qua điện thoại, có mặt tại doanh nghiệp để khắc phục sự cố, cập nhật, nâng cấp hệ thống.

2. Triển khai hạ tầng và hệ thống CNTT: Khảo sát hiện trạng, triển khai lắp đặt, nghiệm thu kết quả, tích hợp hệ thống, đào tạo kỹ thuật.

3. Tư vấn giải pháp và thiết kế hệ thống CNTT: Mục tiêu của những dịch vụ tư vấn, thiết kế là khai thác triệt để những giá trị và năng lực đầu tư của khách hàng vào mạng lưới. Techworld., Jsc đem tới cho khách hàng rất nhiều những dịch vụ đảm bảo mạng lưới của khách hàng hoạt động một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

4. Vận hành, theo dõi và quản lý: Vận hành hệ thống, quản lý và bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu, cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ.

5. Dịch vụ cho thuê thiết bị: Tối ưu chi phí đầu tư với dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.