Loading... Please wait...

Hotline (24/7): 0912358787

Nhận thông tin từ chúng tôi


Trang thiết bị thử nghiệm và ứng cứu

thietbidemo-.jpg

Với đầy đủ trang thiết bị phục vụ thử nghiệm hệ thống và ứng cứu khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ cung cấp tới khách hàng dịch vụ và giải pháp tốt nhất. Trang thiết bị thử nghiệm cơ bản bao gồm:
- Thiết bị tường lửa Firewall.
- Thiết bị Core Switch Layer 3.
- Thiết bị định tuyến Router.
- Thiết bị Switch Layer 2.
- Hệ thống UPS Rackmount.
- Máy chủ và máy trạm.
- Tủ mạng.

" Chúng tôi có thể tiến hành thử nghiệm trực tiếp sản phẩm của chúng tôi trên hệ thống của khách hàng ! "